Econstudentlog

Nürnberginterviewene

Jeg færdiggjorde for nyligt Goldensohn/Gellately’s værk, og synes den fortjener et par ord med på vejen.

Bogen er en samling af interviews med anklagede og vidner fra Nürnbergprocessen foretaget af psykiateren Leon Goldensohn, redigeret af historikeren Robert Gellately og oversat af Lars Rosenkvist. Der er en del kilde- og metodemæssige problemer med bogen, både for så vidt angår den overordnede fremgangsmåde, strukturen samt dokumentation, men det er ikke dem jeg vil bruge tiden på her, og der henvises i stedet til denne gennemgang (et eller andet med linkene skaber problemer lige nu, så jeg har prøvet at fjerne de øvrige og placere linket til denne post nederst. Kritikken er at finde i 3. og 2. nederste spalte i linket), hvor hovedparten af disse problemer er skitseret.

Bogen er fascinerende læsning, og den illustrerer på glimrende vis hvilke mekanismer, de anklagede benyttede sig af for at undslippe skylden og det personlige ansvar. Moralsk stillingtagen og konfrontation, kombineret med løgn, manipulation og efterrationalisering, er gennemgående temaer i de mange interviews. Det bliver hen ad vejen klart, at de fleste af de anklagede selv i løbet af krigen har tumlet med det moralske fundament som lå til grund for deres handlinger, og på et principielt plan har været i tvivl om rigtigheden af deres egne gerninger – men at de har ignoreret den lille stemme inde i deres hoved, som sagde at det her er forkert, og at de stadig forsøger at holde stemmen væk, selvom det bliver sværere og sværere foreholdt konsekvenserne af deres passivitet og eftergivenhed. Hovedparten af Hitlers håndlangere var, bliver man efter at have læst bogen overbevist om, simpelthen svage individer, som gennem en blanding af opportunisme, fatalisme, eftergivenhed og frygt simpelthen ikke formåede at sige fra.

Hvor grænsen mellem løgn og sandhed går når det kommer til de svar, de interviewede leverer, er ikke altid klart ud fra bogen, bl.a. fordi notematerialet er mangelfuldt (
Alt i alt: 3,5 Uncle Sams ud af 5.

Linket: http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/nuernberg.htm

March 8, 2007 Posted by | bøger | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 419 other followers