Econstudentlog

Follow-up on the eye study

A couple of previously published related posts (in Danish) here. I promised an update when the results were in, and now they are. Unfortunately the article is gated, but here’s the abstract:

“Purpose:  Diabetic retinopathy is characterised by morphological lesions secondary to retinal vascular impairment, and it is assumed that changes in the diameter regulation of retinal arterioles are involved in the disease pathogenesis. It has previously been shown that prostaglandin F2α can constrict retinal arterioles in vitro. In the present study, we investigated whether a similar effect could be achieved by topical administration in diabetic patients with dilated retinal arterioles and retinopathy.

Methods: Twenty-two type 1 diabetic patients with mild retinopathy and twenty-four matched normal controls were randomized to topical treatment with the prostaglandin F2α agonist latanoprost twice daily for 1 week, followed by similar treatment with the cyclo-oxygenase inhibitor diclofenac, or to receive the two medications in the reverse order. The Dynamic Vessel Analyzer was used to assess the effect of the interventions on the resting diameter of retinal vessels and on the diameter response of retinal arterioles to increased blood pressure (BP) induced by isometric exercise and flicker stimulation.

Results: Latanoprost reduced the resting diameter of retinal arterioles significantly in patients with diabetes (p = 0.01), but had no effect on normal persons. Diclofenac had no effect on the resting diameter of arterioles in either of the groups. The diameter responses to increased BP and flicker stimulation were not significantly changed by any of the treatments.

Conclusion: Long-term prospective studies are needed to study the effect of topical treatment with latanoprost on the consequences of retinal hyperperfusion in retinal vascular diseases such as diabetic retinopathy.”

So, to Plamus and others who might have no idea what I’m talking about, I participated in this study and wrote a couple of short posts about it back then. Only yesterday I incidentally asked Kathrine to send me the study and kindly enough she did – but I’ll not put it up here.

Diabetic retinopathy is a much feared complication to diabetes. It is ‘the most frequent cause of blindness of adults in the age of 20-74’ in Denmark. So far the usual approach to dealing with this complication has been (still is) to screen diabetics by taking pictures of their eyes at regular intervals (once every year) and then intervene when complications become significant enough to ‘merit attention’, so to speak – usually by means of surgical intervention. One of the main reasons why the screening protocol is implemented, in case you were wondering, is that patients will often have no symptoms even relatively late in the process – you basically don’t get any symptoms before you get bleeds in your eyes significant enough to cause potential vision loss. Katrine’s approach was to figure out if two extant and in other areas widely used pharmacological treatment options could help delay the progression of the damage to the eyes caused by diabetes.

To make a long story short, Latanoprost showed promise in the study, so now Toke Bek, Kathrine’s phd-advisor, has decided to do a long-term study using the drug. Unless I am currently greatly underestimating the long-term risks of complications from participating (have yet to read up on those), I’ll participate in that trial as well.

Advertisements

August 17, 2011 Posted by | Diabetes, Medicine, Ophthalmology, Personal | Leave a comment

Æv!

Jeg har fået resultaterne fra den øjenscreening jeg fik foretaget for et stykke tid siden. Resultatet: Det kan nu for første gang ses på mine øjne, at jeg har diabetes. Efter 21 år uden forandringer, er de første nu dukket op. Selvom forandringerne er nogen alle (diabetikere) får, hvis de lever længe nok, og de er stærkt variable over tid og almentilstand (forbigående højt blodtryk eller højt blodsukker kan, som jeg har forstået det, have indflydelse på testresultaterne) og de således mest er at sammenligne med rynker, hvilket var den analogi, lægen brugte, da jeg fik forelagt resultaterne, er det lidt træls at få at vide, at man har fået sine første “rynker” som 23-årig.

Givet resultaterne af undersøgelsen vil Tilma godt have mig med i sit projekt. Jeg skal nok skrive mere herom løbende.

March 26, 2009 Posted by | Diabetes | 2 Comments

Lidt mere om de der følgesygdomme (eller i hvert fald en af dem)

Jeg var i morges til regelmæssig kontrol/screening på øjenafdelingen ved Århus Sygehus. Det var jeg, fordi diabetespatienter har en markant øget risiko ifht. befolkningen som helhed for på sigt at udvikle synstab – diabetes er den hyppigste årsag til blindhed blandt erhvervsaktive danskere – og derfor er der nu de fleste steder (overalt?) i landet indført regelmæssig screening af diabetespatienter med henblik på at fange øjenforandringerne, før de leder til synstab.

At få type 1 diabetes tidligt i livet udgør på langt sigt en ganske alvorlig risiko for at udvikle synstab: Ved en undersøgelse af patienter fra Fyn fulgt gennem 35 år (!), fra 1973 til 2008, der havde fået konstateret diabetes mellitus, type 1, havde kun 3% af de 255 overlevende diabetikere ingen retinopati ved undersøgelsens afslutning – hvilket naturligvis sagt på en anden måde vil sige, at 97% af patienterne på det tidspunkt havde diabetiske øjenforandringer. Over halvdelen (52%) havde i undersøgelsesperioden udviklet hvad der i undersøgelsens terminologi kaldes “synstruende retinopati”, hvilket betyder, at de på et tidspunkt i perioden havde haft så svære synstruende komplikationer i øjnene, at de blev laserbehandlet på mindst et øje. I perioden fra 1981 til 2008 blev 7.5% blinde. Jeg kan anbefale nysgerrige læsere at følge linket til undersøgelsen ovenfor; det har meget mere, og det forklarer også kort lidt om hvordan og hvorfor sygdommen udvikler sig.

Phd-studerende Kathrine Bonde Tilma arbejder lige nu på et projekt ved navn: Farmakologisk intervention mod forstyrrelser af nethindens blodgennemstrømning ved diabetisk øjensygdom. Hun mangler forsøgspersoner til at deltage i projektet, og kontaktede mig i løbet af min screening i dag, og spurgte om jeg ønskede at deltage, såfremt screeningsresultaterne gav anledning til at betragte mig som et potentielt interessant datapunkt (ikke lige med de ord, men…). Ved tidligere screeninger har der ingen forandringer været at se på mine øjne (endnu), og hvis det også gælder denne gang – hvad jeg selvfølgelig håber på – vil jeg ikke være interessant at inddrage i projektet. Jeg gav dog udtryk for, at jeg i udgangspunktet godt kunne tænke mig at deltage, hvis der var mulighed derfor.

Forskningsprojektet indebærer kun nogle for mig ret få, begrænsede risici – nej, jeg har ikke tænkt mig at beskrive hele forløbet i detaljer her – men også kun en meget lille potentiel upside. Alligevel vil jeg sige ja tak til at deltage, hvis jeg kan. Den bedste begrundelse jeg kan finde for min egen tilbøjelighed til at deltage, er at “jeg synes jeg bør”, men det “bør” vejer ret tungt. Hvis jeg forventede at få børn på et tidspunkt, ville det nok også være en væsentlig variabel i overvejelserne, eftersom diabetes har en arvelig komponent, men det gør jeg ikke.

Hvis jeg kommer med i undersøgelsen vil jeg naturligvis følge op på den her på bloggen, når resultaterne publiceres.

February 13, 2009 Posted by | Diabetes | 2 Comments