Econstudentlog

»Liva« – en befolkningsundersøgelse af kvinders seksualvaner

“Medianalderen ved seksuel debut blandt de seksuelt aktive kvinder var 16 år.”

Her er linket. Jeg har ikke fundet en tilsvarende undersøgelse for mænd, det ville ellers være interessant at kunne sammenligne på tværs af køn. Ja, jeg ved godt, at det er selvrapporterede data, der sandsynligvis ikke er 100 procent troværdige, men lad os bare for øjeblikket lade som om de er.

“MATERIALE OG METODER: Vi anvendte data fra en populationsbaseret spørgeskemaundersøgelse, der blev udført i perioden
2004-2005 blandt 20.478 kvinder (18-45 år) (svarprocent: 81,4%).” […]

“KONKLUSION: Vi fandt, at kortere skoleuddannelse er associeret med tidlig seksuel debut og »aldrig brug af kondom«.
Endvidere fandt vi, at det at være bosat i de tættest befolkede områder i Danmark er associeret med et højere antal seksualpartnere.”

Ikke det væsentligste, for det var mildt sagt ikke overraskende. Det er tallene i rapporten, der gør den læseværdig.

Nogle tal fra tabel 1: For aldersgruppen 18-20 år har over 85 % af alle kvinder haft deres seksuelle debut. Blandt de 20-25 årige har ca. 95 % af alle kvinder haft deres seksuelle debut. 99 % af alle kvinder i alderen 26-30 år har ifølge undersøgelsen haft sex. Et sted mellem 14-17 % af kvinderne i alderen 18-20 år havde deres seksuelle debut før de fyldte 15 år, og givet undersøgelsens data lader dette tal til at være svagt stigende. Tendensen til tidligere seksualdebut i populationen er dog ikke klar: “I vores undersøgelse fandt vi en tendens til, at de yngste kvinder havde haft tidligere seksuel debut end kvinderne i de øvrige aldersgrupper. I nogle danske studier af helt unge er den mediane debutalder fundet at være relativt konstant gennem de seneste 20 år [10, 12, 14], mens resultaterne fra andre danske undersøgelser i lighed med vores resultater indikerer et fald i debutalderen [9, 15-18]. Imidlertid kan det være svært at afgøre definitivt ud fra de foreliggende undersøgelser, om der er sket et fald…” Omtrent 80 % af de 21-25 årige kvinder har haft mere end en seksualpartner, og over havldelen har haft 5 eller flere. Over en tredjedel af de 26-30 årige kvinder har ifølge undersøgelsen haft 10 eller flere seksualpartnere – og der er flere i denne del-gruppe end i nogen af de øvrige grupper (0, 1-4, 5-9). Givet en medianalder for seksuel debut på 16 år indebærer dette tal en ny seksualpartner om året.

Tal fra tabel 2: Individer med højst 9. klasses afgangseksamen var dobbelt så tilbøjelige til at have haft deres seksuelle debut i en alder af 15 eller derunder. De var også langt mere tilbøjelige til at svare, at de aldrig havde brugt kondom (OR = 2,53 – 95% KI: 2,15-2,97) – hvilket, som undersøgelsen også påpeger, samtidig betyder at de sandsynligvis også har højere risiko for at lide af seksuelt overførte sygdomme. Indbyggere fra hovedstaden havde en stærkt forhøjet sandsynlighed for at have haft flere seksualpartnere end gennemsnittet. Der er også langt færre af dem, der aldrig har brugt kondom. Base rate her er 8,1 %: “Blandt kvinder, som havde haft seksuel debut, rapporterede 8,1% (95% KI: 7,7-8,5) aldrig at have brugt kondom.” Tallet var 15,4 % for kvinder med 9. klasse eller derunder og 5,9 % for kvinder med gymnasial uddannelse. For hovedstadens kvinder er tallet 4,9 %. Disse tal er langt højere end jeg ville have troet – dette er ikke individer, som har dyrket ubeskyttet sex; dette er individer, der ikke har dyrket andet end ubeskyttet sex.

Det er ikke en lang rapport (6 sider), så jeg kan kun anbefale dig at læse den i sin helhed, hvis du fandt posten her interessant.

Advertisements

October 28, 2011 - Posted by | Data

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: