Econstudentlog

Kriminalitet blandt indvandrerne

Ulla Nørtoft Thomsen har gravet lidt i tallene her. Et udsnit:

I 2000 havde vi 1045 mandlige efterkommere på 20-29 fra vestlige lande samt 3139 mandlige efterkommere i samme aldersgruppe var fra ikke-vestlige lande. Tilsammen udgjorde denne gruppe af mandlige efterkommere 4184 personer (Danmarks Statistik, BEF3).

Af denne flok fik 878 personer en dom i 2000. 21% af efterkommerne fik altså en dom for kriminalitet i 2000 (Danmarks Statistik, STRAFNA1).

Blandt de 1045 vestlige efterkommere fik 100 personer en dom i 2000. Det er 9,6 procent. 12 ubetingede fængselsstraffe blev det til (6 i 2008). Det er ikke dem, der trækker statistikken op.

Blandt de 3139 ikke-vestlige efterkommere fik 778 en dom i 2000. Det er 24,8 procent. Heraf var 137 ubetingede fængselsstraffe (204 i 2008).

Bemærk at det er tallene for et specifikt år, år 2000. Ikke alle årene op til, ikke alle de efterfølgende år. Hver fjerde af de ikke-vestlige unge mænd fik en dom i løbet af bare et år. Tallet for 2008 var højere endnu, 27,2 procent. Ulla er ikke den eneste, der godt kunne tænke sig et svar på hendes afsluttende spørgsmål:

Hvor mange procent af de mandlige, ikke-vestlige efterkommere har ikke været i konflikt med loven, når de fylder 30?

Advertisements

March 21, 2010 - Posted by | Data, indvandring, integration

2 Comments »

 1. Har vi nogle tilsvarende tal for etniske danskere at sammenligne med?

  Jeg husker ikke de præcise tal, men mener at der er en ret stor tilbagefalds procent – så umiddelbart er en meget stor del nok gengangere, omend jeg selvfølgelig forstår pointen med at det skulle være underligt om de fik en dom hvert eneste år.

  Comment by polyb | March 23, 2010 | Reply

 2. Nej, dem savner jeg også.

  Jeg har en forestilling om, at vestlige efterkommere har lavere kriminalitetsrater end etniske danskere (vestlige indvandrere har så vidt jeg er orienteret ligeledes en højere medianløn end ‘danskere’), og at de etniske danskere således ligger et sted midt imellem, (men langt nærmere de vestlige indvandrere, ligesom når det kommer til løn-forskellen; også fordi der er en betydelig korrelation mellem socialklassemedlemsskab og kriminalitet – unge vestlige mandlige efterkommeres uddannelsesmønster, for bare at tage en væsentlig faktor, ligner danskernes samme betydeligt mere end pakistanernes gør).

  Det er kompliceret at lave en model for, hvor stor en andel af populationen der vil være straffet efter et givet tidsforløb (at det kan siges ikke engang at være den samme population, man måler på i denne sammenhæng, komplicerer så bare tingene yderligere – disse data er ikke et resultat af, at man har fulgt individerne over en 10-årig periode, man har bare set på hele gruppens kriminalitetsrater i løbet af et år), og det giver ingen mening at gøre det uden informationer om eks. gnsm. straflængde, tilbagefaldsrate (evt. som funktion af straflængde), aldersfordeling osv. Jeg vil bare lige her bemærke, at selv med en årlig tilbagefaldsrate på 75 procent er vi på 34 % straffede efter et år og vel over 40 procent efter 3 år. Det skulle overraske mig meget på baggrund af de foreliggende data, hvis halvdelen af de ikke-vestlige unge slipper ustraffet igennem 20’erne.

  Comment by US | March 23, 2010 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: