Econstudentlog

Obama’s “New Era of Responsibility”

Chart_9-24-09

The September 08 projections were made before Obama was elected, the January projections were made about the same time he was inaugurated (January 20th) whereas the most recent August projections were made after he’d have time to actually make policy. These projections are not based on the estimates of some obscure right-wing partisans; rather the numbers are provided by the CBO. Potential healthcare reforms (…/spending bills) are not included in these numbers.

Link, via the mercatus twitter.

October 17, 2009 - Posted by | Data, Economics, Obama

4 Comments »

 1. Obama overtog rattet på en bil på vej ud over kanten, skal han have ansvaret for at bilen crashede efter at han overtog rattet?

  Undskyld at metaforet er så dramatisk, men Obama har arvet et fartøj med en masse momentum.

  Bush ignorerede 9/11 op til angrebet, og overreagerede efter angrebet – helt ærligt, 8 (otte) år i Afghanistan?

  Bush startede en dyr og unødvendig krig i Irak.

  Den amerikanske økonomi kollapsede på Bushs vagtskifte, og imens keglede han rundt som en idiot.

  http://www.gq.com/news-politics/politics/200909/george-w-bush-matt-latimer-speechwriter-economy-bailout

  Bush satte Clintons 8 år med “peace and prosperity” (Bushs egne ord om Clinton-årene) over styr.

  Det var Bush der tog bilen, ændrede kurs og kørte ud over skrænten og nu har Obama fået rattet.

  Jeg ved godt at metaforet er alt for dramatisk til den aktuelle situation, men du forstår vel hvad jeg mener.

  Comment by WilliamJansen | October 26, 2009 | Reply

 2. William, posten havde kun til formål at påpege hvor uansvarlig Obama’s økonomiske politik er. Det er ikke det samme som at rose Bush for samme, jeg har svinet ham til ved mange lejligheder, og jeg tror ikke du kan finde en post her på bloggen, der roser ham. Du kan eksempelvis følge dette link.

  Det første at huske på, hvis vi skal gå i den anden grøft (og i hvert fald delvist blive i metaforen) er også, at Bush tog meget flak for sine politikker de sidste to år, han ‘var ved magten’, selvom han på dette tidspunkt havde et flertal imod sig i Kongressen. Demokraterne havde flertal i Kongressen fra November 2006, så man kan ikke bare give Bush hele skylden for bailouts osv., selvom jeg da selv fra gang til gang har svinet ham til på den baggrund for ikke at give porkerne større modstand.

  Det andet at huske på er, at de automatiske stabilisatorer som følge af eksistensen af indkomsterstattende ydelser for arbejdsløse m.v. er langt mindre i USA, end de er herhjemme, selvom de dog stadig er væsentlige. Sagt på en lidt anden måde: De her forskelle i underskud er ikke bare et naturligt resultat af dårlige økonomiske konjunkturer. Hovedparten af springet fra underskuddene på Bush-niveau til Obamas underskud skyldes Kongressens dispositioner i de sidste år under Bush, hvor demokraterne havde flertal, samt Obama’s diskretionære økonomiske dispositioner.

  Det tredje at huske på er, at de estimerede underskud for samtlige år hvor Obama kan forventes at være ved magten, er højere end for det år, hvor Bush-regeringen havde det største underskud. Obama har, ligesom Bush, intet gjort, der bare ligner et forsøg på at rette op på situationen på langt sigt, og det heller ikke selvom situationen på health care området inden for de næste 10-15 år vil blive komplet uhåndterbar. Hans reformforslag på området vil kun gøre meget lidt, hvis noget, for at bedre finanserne på langt sigt.

  Meget kort, hvis jeg skulle bruge din metafor; Obama overtog rattet, da bilen var på vej ud i rabatten. I stedet for at bremse ned og forsøge at få bilen tilbage på vejbanen, har han i stedet valgt at tænde radioen på fuld knald og træde speederen i bund.

  Comment by US | October 26, 2009 | Reply

 3. Jeg beskylder dig ikke for Bush-apologi, så det behøver du ikke at forsvare dig mod.

  Jeg er ikke økonom, men jeg kan (som enhver anden) se hvem der var på vagt, da Amerika gik over fra “peace and prosperity” til “war and recession”. …og jeg ser (igen blottet for økonomisk træning) ingen grund til at tro at Obama ville skabe sådanne underskud, hvis Bush havde stoppet 9/11, blevet væk fra Afghanistan og Irak, havde overleveret et balanced budget til ham og i det hele taget havde afleveret Amerika i den stand han havde modtaget det?

  Jeg er bare lægmand, men jeg vil ikke kalde Bushs præsidentembede for en tur “på vej ud i rabatten”.

  Jeg har stadigvæk ingen kommentarer til Obamas økonomiske dispositioner, men jeg synes ikke at det virker rimeligt at det kun er hans navn til overskriften.

  Comment by WilliamJansen | October 26, 2009 | Reply

 4. 1) ‘På vej ud i rabatten’ var forkert udtrykt, Bush kørte et godt stykke ude i rabatten, da han gik af (det var også det, jeg mente – derfor brugen af ordene ‘forsøge at få bilen tilbage på vejbanen’). Man kan ikke køre ret længe i rabatten, før man støder ind i et vejtræ, og Bush var tæt på. Man kunne også sige, at han havde ramt et vejtræ, men bilen kørte videre. Grunden til, at jeg ikke bryder mig om analogien hvor at bilen allerede er ude over skrænten, er at implikationen så synes at være, at Obama intet kunne have gjort. Den implikation er forfejlet, for a) Obama kunne have gjort meget, b) han har gjort meget, og c) han har i kraft af b forværret situationen betragteligt.

  2) Det er altså ikke mig, der kalder Obama’s tiltag for en ‘New era of Responsibility’. Det er Obama selv. Obama har kaldt sin første finanslov, for 2010, for “A New Era of Responsibility” – det står faktisk også klart og tydeligt i den post, jeg linker til i det oprindelige indlæg. Se evt. Det Hvide Hus’ egen udtalelse her.

  Måske gik den pointe let hen over hovedet på hovedparten af læserne, i så fald beklager jeg. Min pointe med posten var simpel: “Obama slår på at hans politik, i modsætning til Bush’ politik, er ansvarlig. Her er hvad hans egne embedsmænd (ud fra optimistiske antagelser, der bestemt kan diskuteres) har regnet sig frem til, at hans politikker vil betyde for amerikansk økonomi.”

  Jeg har ikke stærke følelser for de krige, der føres, hverken den ene eller den anden vej, men i økonomisk sammenhæng vil krigene i Irak og Afghanistan ikke koste nær så meget på langt sigt som fraværet af reformer på sundhedsområdet i Bush-perioden.

  Mht. dit ‘alternative univers’ med Bush som ‘økonomisk ansvarlig præsident’: Jeg tror at Obama ville have ønsket at føre mange af de samme tåbelige politikker ud i livet, som han har gjort, hvis Bush havde opført sig anderledes, men jeg tror, det ville have været vanskeligere for ham at overbevise befolkningen (og dermed blive valgt) – og Kongressens øvrige medlemmer (og dermed få politikken gennemført), om, at det i så fald ville være nødvendigt. Så det er også Bush’ skyld. Men hvorfor er den slags ‘blame games’ dog på nogen måde interessante – der er jo ingen, der har tvunget Obama til at føre disse tossede politikker ud i livet, og hvis ikke han havde opført sig som en fuld sømand på landlov i løbet af sine første 9 måneder, kunne situationen jo sagtens have set meget anderledes ud. Som sagt før: Det første af de tre estimateter er fra før Obama blev valgt. Hvis du sammenligner det estimat med det sidste af estimaterne, ja så får du den forskel, Obama’s egen politik har medført. Den del af underskuddet har Bush ikke rigtigt haft ret meget at gøre med, den er helt primært Obama’s (og Kongressens) ansvar.

  I forlængelse af ovenstående: Du skriver, at du ikke tror Obama ville have haft sådanne underskud, hvis Bush havde opført sig anderledes. Hertil vil jeg sige, at der er økonomiske grunde til at formode, at underskuddene ville have været mindre (…/eller for den sags skyld større, obskur reference til Persson og Svensson’s model for strategisk gældsakkumulering, 1989), som jeg har været inde på, men der er vægtige politiske grunde til at formode, at Obama ikke ville have handlet meget anderledes, hvis ikke reality-constraint’en (som redegjort for i ovenstående passage) havde bundet helt så meget: Obama ønsker en større stat og større statslig involvering i markedet, det har han gjort klart fra dag et. Kombiner dette forhold med det forhold, at den letteste måde at opnå statsekspansion synes at være gældsfinansiering kombineret med øget regulering, og resultatet er klart. Så uanset hvem der var kommet før Obama, ville hans styre have resulteret i offentlige underskud af en hvis størrelse.

  Men jeg vil også gerne gentage: Den økonomi, Obama overtog, havde Demokraterne allerede haft kontrol over i mere end to år, da han blev indsat som præsident. Det var Demokraterne der havde flertallet i Kongressen fra sent 2006 og frem, også selvom præsidenten var republikaner; amerikanerne har ikke implementeret samme form for parlamentarisme, som vi har herhjemme. Situationen fra 2007 og frem ville, hvis vi skulle overføre den til danske forhold, svare lidt til, at Nyrup havde været statsminister samme år, men at VKO havde flertal i Folketinget. Det, du kan kritisere Bush for fra sent 2006 og frem, er at han ikke brugte sin ret til at vetoe dårlige lovforslag. Men det giver ikke meget mening at kritisere ham for ikke at få gennemført dette eller hint, eller at det, der blev gennemført, var dårlig politik: Det var demokraterne, der havde flertallet, og intet af det, der blev gennemført, kunne være blevet gennemført udenom demokraterne.

  Comment by US | October 26, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: