Econstudentlog

Lidt tilfældig viden

Der er gået lidt ferie i det, og jeg kan ikke rigtigt tage mig sammen til at blogge seriøst for tiden. Så mindre må gøre det. Lidt tilfældige stykker viden, for doven til at linke ret meget, for der er alligevel så godt som ingen, der følger mine links:

i) Universet er omtrent 13.7 milliarder år gammel.

i a) Jordens alder er ca. 4.6 milliarder år.

i b) Hvis vi tager perioden fra de første dinosaurer udviklede sig og så frem til i dag, udgør denne periode kun ca. 5% af jordens samlede alder.

i c) Hvis vi tager perioden fra de første moderne mennesker, homo sapiens, udviklede sig, og så frem til i dag, udgør perioden ca. 0,005% af jordens samlede alder.

i d) Hvis vi tager et dansk menneskes forventede levetid i dag (lad os bare sige 75 år) og sætter det ind i denne kontekst, udgør et menneskeliv 0,00000016% af jordens alder.

i e) I løbet af dette pågældende menneskes liv, vil en lyspartikel teoretisk kunne tilbagelægge 709.554.785.443.560 kilometer.

i f) Et lysår er en stor afstand, og 75 lysår er en meget stor afstand at forholde sig til, men lyspartiklen nævnt herover ville skulle bruge yderligere 46.5 milliarder år (!) for at nå ud til grænsen af det på nuværende tidspunkt observerbare univers. Altså mere end tre gange så lang tid, som der er forløbet siden Big Bang i dag. At tallet kan være større end universets alder selv skyldes, at universet udvider sig. Det giver efter min opfattelse ingen mening at sige, at universet er stort, for universet er alt det der er; men det er næppe forkert at sige, at universet er en del større, end de fleste af os kan gøre os håb om at begribe.

ii) Langt over 99% af alle arter, der nogensinde har eksisteret, er uddøde. Alene ved grænsen mellem Perm og Trias, for ca. 250 millioner år siden, som konstituerer den største masseuddøen af arter i jordens historie, uddøde i løbet af kort tid op mod 95-96% af alle de dyrearter, der levede i havene. Denne uddøen var den værste, men langt fra den eneste i jordens historie.

iii) Den forskel, der er mellem Niger’s (verdens højeste) og Macau’s (verdens laveste) fertilitetsrater, er 6.84 (kilde).

iii a) Ca. 60% af Jordens befolkning bor i Asien. Kina og Indiens befolkninger alene udgør mere end 1/3 af jordens befolkning. De to landes areal udgør kun ca. 8.7% af jordens landareal, og kun ca. 2.5% af jordens overfladeareal.

i b) Der er ca. 10 gange så mange mennesker på Jorden i dag, som der var for 300 år siden (link). Interessant nok er 300 år i dag også omtrent lig 10 generationer.

Advertisements

July 22, 2009 Posted by | Ukategoriseret | Leave a comment

Demand: 80.000, potential supply: 300.000.000

Yet a shortage still exists in the US – and most other places too. Yes, we are of course talking about kidneys.

I’ve said it before, I’ll say it again: The current policy kills. Read Virginia Postrell’s (very long and informative) article on the subject here.

Currently, 500-600 Danes are waiting for a kidney.

(An aside to Danish readers: Det tager kun et minut eller to at tilmelde sig donorregistret her. Uanset hvordan man har det med det nuværende system, vil denne simple handling en dag kunne redde et eller flere liv)

July 12, 2009 Posted by | health care | 2 Comments

Bent Jensen om PET-kommissionens rapport

Læs hans kronik her. En lille bid:

De gamle sovjetiske arkiver har været tilgængelige i forskellig grad for KK, men den har end ikke forsøgt at få adgang til dette righoldige og enestående materiale. KK har heller ikke forsøgt at udnytte det store sovjetiske materiale, som er tilgængeligt på internettet og andetsteds. […] I fortegnelsen over trykte kilder/fremstillinger findes […] ikke et eneste værk på russisk eller udgivet i Sovjetunionen eller Rusland.

Meget mere behøver jeg sådan set ikke vide. 70 millioner kroner, og på trods af det ikke en eneste russisk kilde i litteraturlisten. Hvis et af kommissoriets specifikke opgaver var nærmere at undersøge den sovjetiske efterretningstjenestes interaktion med specifikke danskere under den kolde krig, hvordan pokker kan man så få sig selv til at se bort fra bogstaveligt talt samtlige russisk-sprogede kilder, der er/var tilgængelige? Var kommissionsmedlemmerne nogle fjolser hele bundtet, var de bare dovne eller noget helt tredje? De danske kilder relateret til dette punkt stammer fra PETs arkiver, og de er da bedre end ingenting. Men det var jo altså ikke PET Dragsdal og Herløv Petersen m.fl. holdt hemmelige møder med; det var russerne. For mig at se gør det forhold, at kommissionen fuldstændigt har undladt at undersøge de russisksprogede arkiver, eller i hvert fald undladt at inddrage dem i rapporten, såfremt de har kigget nærmere på dem, at hele denne del af rapporten stinker rigtigt grimt.

Men kritikken stopper ikke der, læs kronikken i sin helhed.

July 9, 2009 Posted by | historie | Leave a comment

Cute kittens!

Click the pics for higher resolution:

DSC02078

DSC02077

DSC02086

DSC02084

DSC02076

DSC02081

July 4, 2009 Posted by | Random stuff | Leave a comment