Econstudentlog

Et par citater

Fra Mikkel Plums Bombarder Hovedkvarteret!

Mellem 1939 og 1941 modtog Tyskland [fra Sovjet] 865.000 tons olie, 140.000 tons mangan, 14.000 tons kobber, 3.000 tons nikkel, 101.000 tons rå bomuld, over 1 million tons tømmer, 11.800 tons hør, 26.000 tons krom, 15.000 tons asbest, 184.000 tons fosfater, 2.736 kilo platin og 1.462.000 tons korn.

Hvornår var det nu, at SF kom til verden? De fleste mener at kunne huske, at partiet opstod i protest mod stalinismen, og at den direkte anstødssten var Sovjetunionens invasion af Ungarn.
Den røde hær rykkede endeligt ind i Budapest 3. november 1956, og verden var rystet. Blev SF dannet 4. november? Nej! Det afgørende brud mellem DKP’s centralkomite og formanden for DKP gennem mere end 20 år, Aksel Larsen, skete ikke i dagene efter.
Det skete først dagen efter, at Aksel Larsen havde ladet sig “hænge” af Osvald Helmuth på Avenyscenen 20 oktober 1958!
Der gik altså to år før Aksel Larsen og hans støtter tog sig sammen og gjorde det, Halldor Laxness kaldte “melde kommunistpartiet ud af kommunistpartiet”, hvis stenhårde stalinistiske leder Aksel Larsen selv havde været i årtier.
I de to nævnte år lå Aksel Larsen og hans folk helt på linie med Moskva i alle afgørende spørgsmål, og de forsvarede sovjetkommunismen, som den udviklee sig i alle centraleuropæiske lande, uden at kritisere diktaturet og dets forbrydelser i nævneværdig grad.

I Folketinget 6. november 1956, tre dage efter invasionen, sagde Aksel Larsen bl.a.: “Tilstanden i Ungarn kan ikke betegnes som andet end borgerkrig, hvor dele af landets indbyggere står imod andre dele af landets indbyggere, hvor landets skæbne står og store dele af befolkningens liv står på spil, begivenheder, som i sig selv kunne være en forberedelse til eller medføre en europæisk storkrig, og som i sidste instans har ført til, at sovjettropper har grebet ind for at opretholde ro og orden i landet” [dette er formodentligt en nærmest mundret oversættelse af Pravdas ledere i de dage, og er, naturligvis fristes man til at sige, lodret løgn. Der var lige så meget tale om “borgerkrig” i Ungarn, som der var tale om “revolution” i Rusland i 1917. Førstnævnte var en erobringskrig/invasion, sidstnævnte var et statskup].

[…]

Grunden til Aksel Larsens eksklusion og dannelsen af Socialistisk Folkeparti efter to års “tænkepause” handlede om noget helt andet: Jugoslavien.
Aksel Larsen tog i foråret 1958 parti for Tito og dennes uafhængige linie over for Sovjet.
[…] Dette forår kom et nyt sovjetisk direktiv ud til alle komunistpartier mo fordømmelse af Jugoslavien. Aksel Larsen sagde for én gangs skyld nej. Han havde i et stykke tid bag kulisserne prøvet at få DKP til at ændre kurs og forholde sig mere uafhængigt/kritisk til Sovjetunionen [min tilføjelse: ikke til kommunismen]. Årsagen til dette var, at DKP efter Ungarn totalt havde mistet sit tag i den danske befolkning. [min tilføjelse: Det er motivspekulation, eftersom ingen sandsynliggørende kilder inddrages, men jeg deler ikke desto mindre MP’s vurdering. Husk i øvrigt, at det forhold at AL ikke primært stiftede SF pga. Ungarn, på ingen måde betyder, at mange af de nye medlemmer som stødte til, ikke gjorde det som følge af Sovjets erobringskrig to år tidligere]

[…]

Flertallet i DKP’s ledelse sagde “ja” til Kremls krav om fordømmelse af Jugoslavien. Det førte til, at Aksel Larsen i sommeren 1958 formulerede et memorandum mod den øvrige ledelse.
Det kom til åben strid, som endte med Aksel Larsens nederlag. Han blev nu nødt til at forlade sit parti, hvor lidt han end ønskede det.

Jeg har aldrig hørt andre forklaringer på dannelsen af SF end Ungarn, så sidste citats indhold var meget nyt og overraskende for mig. Plums bog lover rigtigt godt.

Jeg har stadig ikke internet, og der går nok nogle dage mere før jeg får det. Så forvent få, hvis nogen, opdateringer før næste uge. At jeg først læser kommentarerne om et stykke tid bør naturligvis ikke afholde Jer fra at give feedback.

June 10, 2009 - Posted by | bøger, historie, kommunisme

3 Comments »

 1. Det er en god bog. Aksel Larsen var virkelig en usympatisk person.

  Comment by Whiteberg | June 13, 2009 | Reply

 2. Ja, det er en god bog, og ja, AL var også i mine øjne meget usympatisk (men jeg må indrømme i samme ombæring, at jeg har generelt svært ved at samle nogen form for sympati for folk med hans politiske standpunkter, af forhåbentligt indlysende årsager – som for eksempel at hans slags ikke ville have noget større problem med at pløkke mig ned, når de kom til magten).

  Comment by US | June 14, 2009 | Reply

 3. @Whiteberg:

  Sådan lidt apropos:

  Aksel Larsens efterfølger var heller ikke ligefrem noget at råbe hurra for. SF’s første to store ledere var hhv. benhård stalinist og landsforræder. Jeg ville ikke være stolt af partiets fortid, hvis jeg var medlem i dag.

  Comment by US | June 24, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: