Econstudentlog

Patientfordeling

Nedenstående er en statistik over sygehuspatienter opdelt efter dominerende diagnose. Jeg fandt ud af, at jeg egentligt var irriteret over ikke at vide mere om dette. Tallene er fra 2007, og kommer fra Danmarks Statistik. Bemærk at “sygehuspatienter” ikke er lig “antal indlæggelser”: Antallet af indlæggelser i 2007 var næsten 1.2 millioner, svarende til ca. to per patient i gennemsnit (ikke fordi sådan et gennemsnit er meget værd – givet variationen i indlæggelsesgraden på tværs af patientgrupper giver det ikke meget mening at opgøre en sådan størrelse), hvoraf ca. 865.000 var akutte. Bemærk på den anden side også, at opgørelsen formentligt kun inkluderer patienter, der har været indlagt, og ikke eksempelvis patienter der følges eller behandles ambulant på et hospital (sagt på en anden måde inkluderer statistikken ikke alle hospitalspatienter, men den inkluderer alle, som har været hospitalsindlagt, og kun dem, der har været hospitalsindlagt): Eksempelvis er en stor andel af diagnosticerede diabetikere tilknyttet en endokrinologisk afdeling på et sygehus, og hvis alle disse patienter var med i opgørelsen, ville antallet af diabetikere i tabellen være langt højere end de ca. 5000, opgørelsen inkluderer.

patientfordeling

patientfordeling (tal)

Advertisements

May 26, 2009 - Posted by | Data, Sundhed

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: