Econstudentlog

Hvad jeg har læst

Har været offline i en uges tid, og har der fået bladret mig igennem:

i) Den 2. verdenskrig 1939-45,

af Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Aage Trommer.

Jeg ved en del om perioden, men har ikke før læst en samlet fremstilling. En detaljeret (og ikke ukritisk) anmeldelse af første halvdel af bogen er tilgængelig her. Min egen vurdering af værket er, at det langt fra er den bedste behandling af emnet, selvom det måske er den bedste dansksprogede fremstilling (fratrukket evt. oversættelser). Hvis man gider læse om emnet på engelsk bør man gå udenom dette værk, for så er der (‘må der være’) bedre værker derude. Eksempelvis præsenteres det et sted i fremstilingen således, at et af tyskernes formål med ubådskrigen i starten var at få englænderne til at sejle i konvojer, eftersom et konvojsystem ville lægge beslag på britisk tonnage og forlænge transporttiderne betydeligt. Som jeg har forstået situationen, primært på baggrund af Andrew Williams’ værk ‘Slaget om Atlanten’, var konvojsystemet derimod et britisk forsvarstiltag som a) briterne dels tog ret lang tid om at implementere, med store tab til følge – på trods af strategiens effekt under 1. Verdenskrig, og b) et forsvarstiltag som tyskerne bestemt hellere havde været foruden, og som det tog de tyske flådeansvarlige lang tid at finde et modsvar til (reelt fandt de aldrig et modsvar). Pointen er/var netop at konvojsystemet på langt sigt vandt over den tyske ubådsflåde i 1. Verdenskrig, hvilket må gøre det klart, at det ikke ligefrem var en genoplivning af dette system tyskerne havde til hensigt med ubådsblokaden, især ikke givet at det grundlæggende eneste strategiske modtræk de havde til denne under krigen var den improviserede ‘ulvestrategi’ (mange ubåde angreb i samlet flok, i stedet for som tidligere enkelte ubåde i selvstændige angreb) som først kom til længe efter at det måtte have stået klart for Dönitz m.fl. at konvojsystemet nu var implementeret og fungerede temmelig godt mod de forældede tyske ubåde – en strategi forfatterne i øvrigt selv omtaler i værket i anden sammenhæng. Formålet med ubådskrigen var ‘at skære Englands livsnerve over’, som Hitler selv flere gange formulerede det, ikke at få briterne til at sejle i konvojer. Det er naturligvis korrekt, at konvojstrategiens tonnageeffekt i de perioder, hvor krigen til søs gik højt, var betydelig, men på den anden side var det først da krigen til søs gik højt at konvojstrategien for alvor blev attraktiv/nødvendig for briterne (og dette tonnagetab skulle naturligvis ses i forhold til de højere tab fraværet af en sådan strategi nødvendigvis ville medføre, sagt på en anden måde: Tyskerne havde ikke noget at vinde på at ‘tvinge’ briterne til at bruge konvojer, for i det øjeblik briterne implementerede en konvojstrategi var det på strategisk plan et udtryk for, at gevinsterne af en sådan overgik omkostningerne).

Ovenstående kritik er måske lidt ‘nit-picking’, men hvad jeg tænker er dels a) at forfatterne bringer en så forfejlet fremstilling af begivenhederne i teksten signalerer, at forfatteren bag afsnittet ikke har forstået Atlanterhavskrigens dynamik ’til bunds’, og b) at når en så relativt uvidende som mig finder en fejl som denne i værket, kan fejlen næppe være enestående i fremstillingen. I øvrigt er både våbenteknologi og (især) økonomi kun meget overfladisk behandlet i værket, hvilket for mig var et stort minus.

ii) Ender’s Game

af Orson Scott Card. Jeg læste 1991-versionen. Jeg syntes den var rigtig god, men så igen, jeg er sær. Læs Wikipedia-artiklens indledning for at vide om den er noget for dig, men vær opmærksom på, at bogen er bedre end den lyder. Jeg kan ikke huske hvor, tror det var marginalrevolution, men mindes en diskussion om sci-fi på en blog, hvor bogen af mange nævntes som en god introduktionsbog til sci-fi. Den vurdering deler jeg.

iii) A short history of Nearly Everything

af Bill Bryson. Jeg er lige blevet færdig med den, og kan næsten ikke få armene ned, den er fremragende!

Bryson er omkring alt det sjove, og han formår at gøre det, der ikke er sjovt, interessant, hvis ikke ligefrem fascinerende. Han skriver så godt og med en sådan ironisk distance, at man helt glemmer at man er i fuld gang med at lære en masse nyt, han gør kort sagt læringsprocessen sjov, til en leg. Jeg har svært ved at forestille mig, at det, givet den valgte fortællevinkel og målgruppe (bogen er trods alt populærvidenskabelig), kunne være gjort bedre.

Advertisements

August 2, 2008 - Posted by | bøger

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: